ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỒ SƠ XÉT TUYỂN - HỆ TRUNG CẤP
Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Địa chỉ thường trú
Thông tin đăng ký xét tuyển
Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký

Lưu ý:
- Thời gian đào tạo 2 năm áp dụng cho đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc THCS

Thông tin khác
THÔNG TIN KHẢO SÁT
Bạn biết đến trường qua thông tin nào? (Có thể check chọn nhiều hơn 1 đáp án)
Người giới thiệu
Hoàn tất đăng ký

Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật

Chọn mã khác